hjortshoj.dk
Generalforsamling i Landsbyforum og Borgermøde
Indkaldelse til borgermøde om Hjortshøjs udvikling samt generalforsamling i fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum Torsdag den 4. april kl. 19.30 - 21.30 i Sognegården Som optakt til årets generalforsamling i fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum arrangerer bestyrelsen et borgermøde, hvor tre udvalgte emner fra workshoppen i november om Hjortshøjs udvikling tages op til videre behandling. Sigtet er det samme som ifm.