hjorthen.org
Pleiepasienter på hotell?
På Fremskrittspartiets landsmøte har Carl I.Hagen foreslått å etablere eldreboliger i hoteller med ledig kapasitet, og hotellkonge Petter Stordalen synes det er en strålende ide. – Jeg levere…