hjorthen.org
Kvite forteller vitser #34
– Lurer litt på dette med trossamfunn og den slags. Stemmer det at Human-Etisk forbund er en non-profet organisasjon?