hjorthen.org
Og så kom helgenen frem
Vi forbind dei mest med den katolske kyrkja, men dei fleste religionane har ein eller annan form for helgenar. Menneske som har levd et særlig heilag og gudfryktig liv, helst på en litt spesiell må…