hjorthen.org
Hjorthen ser film: Babycall
Pål Sletaunes Babycall skal visst være en psykologisk thriller, men skal ikke thrillere være spennende? Babycall blir aldri det, og dermed kan vi dessverre ikke godkjenne den. Det er synd, for det …