hjorthen.org
Ein meir menneskleg debatt
Det har vore hevda at det blant amerikanske soldatar i kamp under den andre verdskrigen berre var kring 15-20 prosent som kunne få seg til å skyte og drepe ein fiendtleg soldat som han hadde i sikt…