hjalmarbergmansamfundet.se
Verksamhetsberättelse för 2016 - Hjalmar Bergman Samfundet
Hjalmar Bergman Samfundet. Verksamhetsberättelse för 2016 Samfundets styrelse har sedan årsmötet den 7 mars 2016 bestått av Ingar Beckman Hirschfeldt (ordförande) Per Bäckman, Gunnel Grundberg, Inger Hullberg (sekreterare), Jan Holmquist, Clas Jackert (skattmästare), Arne Johnsson, Börje Rosmark, Sten Wistrand, Anna Wolodarski och Lasse Zilliacus. Revisorer har varit Dan Danielsson och Inger Öhman med Anita Danielsson …