hjalmarbergmansamfundet.se
Florensresa i Hjalmar Bergmans fotspår - Hjalmar Bergman Samfundet
Den planerade resan till Florens tillsammans med Delblancsällskapet i oktober nästa år är inställd men planer på en ny resa är redan på gång. Vi återkommer! Vi kommer att ha stor hjälp av Hjalmar Bergman Samfundets skrift Mitt hjärtas stad Hjalmar Bergmans Florens från den resa som Samfundet gjorde 1994. Boken finns att få från …