hjalmarbergmansamfundet.se
Den determinerade Markurell av Inger Borgström - Hjalmar Bergman Samfundet
2019 fyller Hjalmar Bergmans roman Markurells i Wadköping 100 år och har på projektet »Sverige läsers« förfrågan utsetts till författarens bästa roman av Hjalmar Bergman Samfundet. Denna roman har inte ägnats någon separat studie förutom Inger Borgströms licentiatavhandling som nu omarbetats till en bok. Att Hjalmar Bergman hade en deterministisk och fatalistisk världsåskådning är känt, …