hjalmarbergmansamfundet.se
Dags att betala medlemsavgiften - Hjalmar Bergman Samfundet
Vi hoppas att ni tycker att det är viktigt och roligt att vara med i Hjalmar Bergman Samfundet. Era bidrag behövs. Vi håller på att digitalisera Hjalmar Bergmans fotografier. Det kostar. Vi behöver göra en ny broschyr. Medlemsavgiften är 300 kr samt 100 kr för familjemedlem eller studerande. 3000 kr kostar det att bli ständig …