hjak.se
Eld ur berget
Rörliga glimtar från tjänsten vid ett fast 7,5 cm tornbatteri i Kustartilleriet.