hjak.se
Pusselbitar för forskaren
Den som studerar kalla krigets historia ur svenskt perspektiv får ibland lägga pussel för att få fram fakta. Tack vare KB har arbetet nu blivit lite enklare.