hjak.se
Atombomb över Stockholm
Vi gör ett besök på Stockholms läns museum som berättar om det kalla kriget ur civilt perspektiv i en välgjord utställning.