hjak.se
Ing 1 är kvar
Ett lättare bildreportage från ett nedlagt ingenjörregemente utanför Södertälje.