hjak.se
Tidskapseln i Katarinaberget
Tjugotusen människor skulle få skydd här inne. Jag har besökt Katarinabergets skyddsrum på Södermalm i Stockholm.