himalayankangaroo.com
ठेकेदार र आयोजना प्रमुखको मिलेमतोमा कमसल निर्माण
काठमाडौँ । ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा कमसल निर्माण सामाग्रीको प्रयोग