himalayankangaroo.com
सहकारी सञ्चालकको मनपरी : अध्यक्ष आफैं, ऋणी आफैं
काठमाडौं । सिभिल ग्रुपले प्रवर्द्धधन गरेको सिभिल सेभिङ एन्ड को-अपरेटिभले ९१ प्रतिशत कर्जा आफ्नै स्वामित्वका अन्य