himalayankangaroo.com
अष्ट्रेलियामा घर भाडामा बस्नको लागि कन्डिसन रिपोर्ट भनेको के हो ?
मेलबर्न। अष्ट्रेलियामा घरभाडामा बस्दा कन्डिसन रिपोर्ट ( अवस्था प्रतिवेदन ) तयार गरिन्छ । यो प्रतिवेदन तपाईं