himalayankangaroo.com
ऐनविपरीत ५ संस्थामा राष्ट्र बैंकको लगानी
काठमाडौँ । एउटा संस्थामा दश प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व राख्न नपाउने कानूनी व्यवस्था भए पनि