himalayankangaroo.com
१० साँप र १२ टेरन्टुला पालेका ड्यानिएललाई आफैले पालेको अजिङ्गरले मार्यो !
एजेन्सी । दश साँप र १२ टेरन्टुला (ठूला जातका माकुरा) घरमा पालेका व्यक्तिको आफैले पालेको