hgfnynas.se
ÅRSMÖTE 2017
Härmed kallas till årsmöte den 4 mars 2017 kl 13:00 i Församlingshemmet, Hamngatan 6, Nynäshamn. Nomineringar ska vara var valberedningen tillhanda senast 14 dagar innan mötet enligt stadgarna.&nbs…