hgfnynas.se
Uppslutning kring Hyreskommissionen — Hem & Hyra
Mottagandet av Hyreskommissionens förslag är fortsatt positivt. Nu finns förhoppningar att komma med gemensamma förslag som ska lösa knutarna i hyresförhandlingarna innan årsskiftet. via Uppslutnin…