hgfnynas.se
Tilldelade av Hyresgästföreningens förtjänsttecken 2017 #hgfnynas 
Guld 20 år Maud Pettersson, Lokala Hyresgästföreningen Heimdal Kerstin Lundberg, Lokala Hyresgästföreningen Estö Brons 5 år Cecilia Kristiansen, Lokala Hyresgästföreningen Humlan …