hgfnynas.se
Motionstiden årsmötet 2017
Fastställande av motionstid 2017 – att fastställa motionstiden till 9 januari 2017 kl 12:00 Fastställt av årsmöte den 19 mas 2016