hetnspoor.nl
diorama 7b: aangepaste boogbrug | hetNspoor.nl
De boogbrug wordt nu niet meer gemaakt van hout, maar van electradraad wat we ook gebruiken voor de elektrische aansluitingen zoals stopcontacten en dergelijke.