hetnspoor.nl
De portalen van de brug verstevigen door middel van hout | het N spoor.nl | hetNspoor.nl
De portaaltjes van de brug in de bocht moesten worden verstevigd om te voorkomen dat de voor en achterzijde van de brug naar elkaar toe trokken door de klei