hetnspoor.nl
Bevestigen rails (zonder bedding) | hetNspoor.nl
Het heeft even twee weken stil gelegen, maar dat betekend niet dat ik niet met de baan verder ben gegaan. Ik heb een serie rails goedkoop op de kop getikt en ben hier druk mee aan de slag Ik heb nu genoeg rails om het schaduwstation in elk geval in elkaar te zetten, zodat de baan dicht kan worden gemaakt aan de bovenkant. Een overzichtsfoto van het schaduwstation Een ander overzicht De bedrading is al weg gewerkt Nog een overzichtsfoto Nog een overzichtsfoto Wat ik ook heb gedaan om mezelf ervan te verzekeren dat elk spoor spanning houdt is dat ik aan de onderkant van de plaat een soort van ringleiding heb geplaatst, waaraan elke wissel is gekoppeld voor de stroomvoorziening van de sporen Het probleem waar ik tegen aan liep was het vastzetten van de rails. Nu kan ik gebruik maken van spijkertjes, hete lijm enz. , maar dat zinde mij toch niet zo. Om iets vast te maken, kun je het ook vastbinden. Dus heb ik lopen nadenken