hetnspoor.nl
Aanpassen van de berg voor de tunnelportalen en de hoogte | hetNspoor.nl
De hoogte van de berg was niet goed. het leek op een heuvel, dit is nu verhoogt. Ook zijn de eerste tunnelportalen in de berg geplaatst. Zie hier hoe het is geworden