hetnspoor.nl
Diorama deel 5: verder met de tunnel | hetNspoor.nl
De tunnel is nu voor het grootste gedeelte af, het strooisel ligt er op en de beplanting is deels aangebracht