herbert.guru
Ewa Goczał (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Z popiołów, z pamięci | wideo | Herbert Guru
Krytycznoliteracka recepcja dzieł Zbigniewa Herberta w nowym ujęciu metodologicznym.