helgastevens.be
Zolang het Europees Parlement migratiedossiers blijft benaderen vanuit een optiek van open grenzen, zullen vele Europese hervormingsvoorstellen inzake migratie stranden op de onwil van de Raad.
Voorzitter, collega’s, we blijven in herhaling vallen. In dit kader verwijs ik naar de tussenkomst van collega Verhofstadt, de fractieleider van de Europese liberalen, van vorige zomer, hier in het halfrond, over de nood aan hervorming van de Europese asiel- en migratieregels. Hij verweet toen de Raad dat ze talmde met de