hegebrynildsen.no
NY PLATE KOMMER VÅREN 2014
Platen min blir også denne gangen gitt ut på fantastiske Rootsy, og den skal komme mars/april. Gøran Grini har produsert den, og er også sterk delaktig på tangenter, Lars-Ivar Borg er med på bass, …