hegebrynildsen.no
Sykehuset Østfold i Fredrikstad
Konsert i forbindelse med at det er 100 dager til det nye sykehuset på Kalnes åpner. På gitar Omar Østli. Spiller eget materiale.