hegebrynildsen.no
Releasekonsert Paal Flaata
Her hjelper jeg til med kor og perk i bandet til Paal Flaata. Badet består av Jørn Raknes, Glenn-Vidar Solheim, Gøran Grini, Lise Voldsdal, Omar Østli, Lars-Ivar Borg.