hegebrynildsen.no
Live At Heart Ørebro
Stor festival over hele Ørebro. varer i en hel uke. Film og musikk :)! bransjetreff og store mengder artister fra hele verden. Synger egne låter, har med meg Omar Østli på gitar.