hegebrynildsen.no
FORENINGEN NORDEN, 18. JUNI
Foreningen Norden arrangerer treff på Bøkevangen i Halden med temaet Blomster i Norden. Vi kommer og spiller nye svenske sanger for dem, Omar Østli og meg. Vi gleder oss!