hegebrynildsen.no
Åpning av Tosterødberget vgs. Halden.
Synger to egne låter, og har med meg Omar Østli på gitar.