heavi.org
Medová detoxikační masáž - HeaVi
Medová masáž se provádí tak, že si klient lehne na břicho a teplý tekutý med se nanáší na kůži v oblasti, kde se nacházejí zdvihače páteře - tedy podél celé páteře.