healingifokus.com
EFT - Emosjonell Frihets Teknikk
EFT - Emosjonell Frihets Teknikk - Gi slipp på dine bekymringer på en enkel og effektiv måte slik at du kan oppleve følelsen av frihet og trygghet i livet.