hatzlaha.co.il
2017-השנה שבה הרבה יתפטרו מעבודתם כשכירים ויפנו לאינטרנט - הצלחה - יוצרים הכנסה מהבית
"עזוב אותך שטויות".. "הכל חרטא", "לא אמיתי" "הם רק רוצים לקחת ממך כסף ולברוח למקסיקו/תאילנד/איביזה/דימונה:)" אוח…כמה פעמים שמעתי את המשפטים הכל כך "טחונים" האלה… למעשה אם כל פעם הייתי מקבל …