hattieuthanhbinh.com
Hạt tiêu sạch được đánh gái theo tiêu chí nào ?
Hạt tiêu sạch phải nguyên chất 100% không pha lẫn bất cứ tạp chất gì vào thậm chí là phải sàn lọc loại bỏ cả những hạt tiêu lép kém chất lượng. Hạt tiêu sạch là hạt tiêu được trồng trọt theo phương pháp tự nhiên, không sử dụng chất kích thích tăng trưởng