hattieuthanhbinh.com
Hạt tiêu đen là gì ?
Hạt tiêu đen chính là sản phẩm hạt tiêu được phơi khô. Khi được phơi khô đủ độ lớp vỏ màu xanh hoặc đỏ bên ngoài của hạt tiêu sẽ chuyển thành màu đen và màu đó cũng là tên gọi của hạt tiêu khô. chuyên cung cấp hạt tiêu chất lượng