hataverdi.com
Çarpanlar ve Katlar
3 ile tam bölünebilen iki basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayıların toplamı kaçtır?