hasajacezajace.com
Królestwo Paganu - Birma/Mjanmar - Hasające Zające
Mjanmar (dawniej Birma), jest buddyjską krainą, szczęśliwe jeszcze nie do końca odkrytą przez masową turystykę. Niesamowita i niespotykana, natchniona magią