harmelen.nu
Meedenken over het sportbeleid van de gemeente? Sportoverleg zoekt Harmelense vertegenwoordiging
Het Sportoverleg Woerden heeft een vacature voor iemand uit Harmelen. "Alle inwoners kunnen ongeacht hun leeftijd, beperkingen en (financiële) achtergrond spelen, sporten en bewegen in de gemeente Woerden”. Dat is de kernboodschap in de Visie en Doelen 2015-2024 Spelen, Sporten en Bewegen in Woerden. Er is onder meer ruimte voor sportinitiatieven en specifiek aandacht voor kwetsbare