hareketegecirir.com
Bu bayram da çocuklardan öğreneceğimiz şeyler üzerine…
Yetişkinler olarak bu bayram ve her zaman çocuklardaki bozulmamış fıtri (doğal) güzellik ve eğilimleri yeniden gözlemleme ve hayatımızı bir çocuğu referans ederek yeniden gözden geçirmemiz gerektiğ…