hardik.com.np
Earn money from your incoming calls.
फोन उठाउँनुहोस रू १ कमाउँनुहोस ।६ सेकेन्ड पछि फोन उठाए मा हाम्रो CashOnAd Account मा $0.01 थपिन्छ र यसरि पैसा थपिँदै जाँदा जब Account मा कम्तिमा $1.00 पुग्छ अनि मात्र हामिले पैसा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।