haralanov.com
Фестивал на българската култура в Чикаго 2017. ⋆ Haralanov
Фестивал на българската култура в Чикаго 2017 организиран от Салон за българска култура и духовност. Фото-репортаж: Иван Хараланов