haralanov.com
Денят на България в Ботаническата градина на Чикаго ⋆ Haralanov
Денят на България в Чикаго бе посветен на годишнината от Съединението. Организатори: Консулството в Чикаго, бълг. уч-ще в Нейпървил и Чикагския университет.