happymath.vn
[FULL] EXPONENTIAL FOR IB MATH - LEARNING VIDEO - Happy Math
Chủ đề Exponential hay power function, thường không quá khó trong bài kiểm tra. Tuy nhiên, có thể không khó trong việc tính toán đơn lẻ, nhưng trong các bài toán về giải hệ phương trình, các bài toán này làm khá nhiều bạn mắc sai lầm. Các bạn có thể tham gia video dướiRead More